Kroppsfunktion : en antologi

Kroppsfunktion : en antologi
Kategorier: Smoothie shakers
216 SEK
Mer Info!

Hur skulle vår samtid se ut om så kallade ‘funktionsnedsättningar’ istället betraktades som funktionsmöjligheter - som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis? KROPPSFUNKTION - en antologi problematiserar, utmanar och undersöker idéer om en sådan värld - i tanken såväl som i praktiken. Med cripteori som ramverk ställer bokens författare komplexa frågor om kunskapsbildande och dess form, samt prövar andra metoder för samtal och konstnärlig utövning. Koreografi utgör skribenternas gemensamma språk när normbrytande möjligheter uppmärksammas och artikuleras. En ny slags kunskap produceras, som diskuteras och sammanförs i denna unika bok. En läsning av KROPPSFUNKTION ska möjliggöra flera praktiker, både kroppsliga såväl som tänkta, och kan användas i undervisningssyfte såväl som för enskilda konstnärliga och akademiska praktiker. Genom vad koreografen Cristina Caprioli benämner som en ‘meningsbärande meningslöshet där meningen är ’lös’ och kroppen är ‘flera’’ bjuder KROPPSFUNKTION in till ett gemensamt samtal, där normer och (o)förmågor kan utmanas och förflyttas. KROPPSFUNKTION - en antologi är en del av ett projekt med samma namn som under tre år vrider och vänder på föreställningar om språk, rörelser och koreografi. Projektet bedrivs av konstnärliga medarbetare från den dagliga verksamheten VIDA, från gymnasiesärskolorna Lindeparken och Kung Saga, från danskompanier Shake it Collaborations samt de två koreografiska föreningarna c.off och ccap.