Stringent 1b Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Samhällskunskap för gymnasieskolan

Stringent 1b Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Samhällskunskap för gymnasieskolan
579 SEK
Mer Info!

SAMHÄLLSKUNSKAP FÖR GYMNASIESKOLANI Stringent-serien ligger betoningen på viktiga begrepp, modeller och teorier. Syftet är att ge eleverna bra verktyg för att analysera, förstå och förklara olika samhällsfrågor. Detta hjälper också eleverna att skapa ordning i den stora mängd fakta som möter dem, särskilt i samhällskunskap 1b.Ny upplagaDenna nya uppdaterade upplagan är kompletterad med avsnitt om brexit och coronapandemin för att nämna några exempel samt utökad med nya typer av interaktiva uppgifter, där eleverna bl.a. får träna sin förmåga att argumentera.ELEVPAKET - DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOKElevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok - en kombination som är perfekt för blended learning.DIGITALT LÄROMEDELDen interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör innehållet tillgängligt också för elever med särskilda behov. Dessutom finns ett stort antal interaktiva uppgifter kopplade till kunskapskraven, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och konkretiserande filmer.• Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning.• Interaktiva uppgifter.• Nutidsfrågor.• Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar.• Konkretiserande filmer.• Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil.I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. ELEVBOKAtt tänka logiskt och urskilja mönster är ett sätt att skapa ordning i mötet med mycket fakta. Detta läromedels betoning av viktiga samhällsvetenskapliga modeller och begrepp hjälper eleverna att göra detta. De ger också eleverna verktyg att analysera och förstå nyhetshändelser och samhällsfrågor. För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor - att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på annat håll.Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens Samhällskunskap 1a2.Stringent 1b finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.