Grammatik : steg för steg Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Grammatik : steg för steg Elevpaket - Digitalt + Tryckt
368 SEK
Mer Info!

Grammatik - steg för steg är ett heltäckande grammatikläromedel som hjälper eleverna att i olika övningar först lära sig vad som är de riktiga grammatiska formerna - för att sedan ta steget till att använda de rätta formerna i sin egen textproduktion.ELEVPAKET - DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOKElevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok - en kombination som är perfekt för blended learning.DIGITALT LÄROMEDELDen interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur ord och fraser uttalas.Här finns även interaktiva grammatiska uppgifter där eleverna kan träna vidare på de olika grammatiska momenten.• Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning• Interaktiva uppgifter• Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefonDet digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. Det aktiveras med koden som finns i elevboken. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar ditt digitala läromedel: https://www.studentlitteratur.se/#aktiveraproduktELEVBOKGrammatik - steg för steg utgår ifrån processbarhetsteorin och presenterar med en tydlig progression grammatikmomenten i den ordning som en inlärare vanligtvis processar dem. Eleverna får starta med lättare moment, som singular och plural, för att mot slutet möta de svåra, som bisatsordföljd och perfekt particip. Alla moment övas i en kontext med orden presenterade i meningar.Varje enskilt grammatikavsnitt börjar med lätta övningar där eleverna t.ex. får avgöra vad som är rätt eller fel, och avslutas med svårare övningar som kräver egen produktion. De får fortlöpande handfasta konkreta tips och vägledning om strategier för sin inlärning.